Juridische mededeling

 

Rechtspersoon

FROMAGERIE GERMAIN

Hoofdkantoor: Z.I. Champ Miolin – VAUX SOUS AUBIGNY – 52190 LE MONTSAUGEONNAIS

Tel. nr.: 03 25 25 25 84 84 84 89 89 50

contact@fromagerie-germain.com

R.C.S. : CHAUMONT B 613 850 080

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 77.840,-.

Hoofd publicatie: Pierre FILAUDEAU

 

Cookies

De cookie is een tekstbestandje dat door onze website http://fromagerie-germain.com op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst en is slechts bedoeld om uw navigatie op onze website bij uw volgende bezoeken te vereenvoudigen.

Onze website kan gebruik maken van cookie-technologie om:

– statistieken over de navigatie op de site te ontwikkelen,

– optimale werking van bepaalde toepassingen van de site waarvoor cookies noodzakelijk zijn te waarborgen,

 

Deze website gebruikt de volgende cookies:

– Naam van de cookies: Drupal.tableDrag.showWeight, has_js
Het content-beheersysteem Drupal definieert deze cookies om uw voorkeuren omtrent de gebruikersinterface op te slaan.

– Naam van de cookie: SESS[Unique ID]
Deze cookie maakt het mogelijk om verbinding te maken met de site en om ingediende formulieren op te slaan, deze cookie is belangrijk voor de functies van de site en voor uw gebruikerservaring.

– Naam van de cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Wij gebruiken software van Google Analytics, die 4 cookies creëert die ons toelaten beter zicht te krijgen op de wijze van navigeren van onze bezoekers: bekeken pagina’s, verstreken tijd, enz., altijd met het doel de inhoud van onze site te verbeteren. Deze statistische gegevens zijn globaal, er wordt geen enkel individueel gegeven geregistreerd.

 

Uw keuzen voor Cookies en Webbakens

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u alle cookies accepteert of weigert, u op de hoogte te stellen wanneer een cookie wordt uitgegeven, de geldigheidsperiode en de inhoud ervan, en u de mogelijkheid te bieden om te weigeren deze in uw apparaat te accepteren en uw cookies periodiek te verwijderen.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt, uw gebruikersnaam en wachtwoord niet langer worden opgeslagen op een website.

Voor meer informatie over het verwijderen en beheren van cookies die op uw computer zijn opgeslagen, kunt u terecht op: http://www.allaboutcookies.org/fr/

 

Instellen van uw browser

Firefox:

 1. Open Firefox
 2. Druk op de knop “Alt”.
 3. Klik in het menu bovenaan de pagina op “Tools” en vervolgens op “Options”.
 4. Selecteer het tabblad “Privacy”.
 5. Klik in het vervolgkeuzemenu rechts van “Bewaarregels” op “Aangepaste instellingen voor de geschiedenis gebruiken”.
 6. Iets verder naar beneden, verwijder het vinkje bij “Accepteer cookies”.
 7. Sla uw voorkeuren op door te klikken op “OK”.

https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies

– Internet Explorer:

 1. Open Internet Explorer
 2. Selecteer in het menu “Tools” de optie “Internet-opties”.
 3. Klik op het tabblad “Privacy”.
 4. Vink het vakje “Negeer automatisch cookiebeheer” aan. Dit ontsluit de onderstaande mogelijkheden
 5. Klik op “Geavanceerd” en vink “Accepteren” uit.
 6. Sla uw voorkeuren op door te klikken op “OK”.

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Google Chrome:

 1. Open Google Chrome
 2. Klik op het gereedschapspictogram in de menubalk, rechts van de zoekbalk en weergegeven door drie horizontale balken
 3. Selecteer “Instellingen”.
 4. Klik onderaan de pagina op “Geavanceerde instellingen weergeven….”.
 5. Klik in het gedeelte “Privacy” op “Inhoudinstellingen” en vink het vakje “Cookies en gegevens van sites van derden blokkeren” aan.
 6. Sla uw voorkeuren op door te klikken op “OK”.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

– Safari:

 1. Open Safari
 2. Klik in de menubalk bovenaan op “Safari” en vervolgens op “Voorkeuren”.
 3. Selecteer het pictogram “Beveiliging”.
 4. Naast “Accepteer koekjes”, vink “Nooit” aan.
 5. Als u de cookies wilt zien die al op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op “Cookies tonen”.

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

 

Intellectuele eigendom en aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheidsbepaling

De informatie die door het bedrijf “Fromagerie GERMAIN” online wordt gezet, is bestemd voor privé-gebruik. Elk ander gebruik is verboden. “Fromagerie GERMAIN” staat bovendien op geen enkele wijze in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en het gebruik dat eruit zou voortvloeien.

In het algemeen kan de onderneming ” Fromagerie GERMAIN” niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.fromagerie-germain.com

Intellectueel Eigendom

Alle elementen op de site blijven het exclusieve eigendom van ” Fromagerie GERMAIN” en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het is u niet toegestaan deze elementen te reproduceren, op welke wijze of via welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het hoofd publicatie van de site.

 

Inhoud

De informatie die op deze site door Fromagerie GERMAIN wordt verstrekt, is uitsluitend ter informatie en heeft geen contractuele waarde.

Fromagerie GERMAIN streeft ernaar om deze site up-to-date te houden. Fromagerie GERMAIN geeft echter geen enkele garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site, wat die ook moge zijn. Opgemerkt dient te worden dat in geval van een verschil tussen de productinformatie op de site, de informatie op de verpakking doorslaggevend is.

Gehele of gedeeltelijke reproductie of presentatie van de pagina’s, gegevens en elk ander bestanddeel van de site, door middel van welk procédé of medium dan ook, is verboden en is, behoudens toestemming van de uitgever, strafbaar.

De op deze site vermelde merken zijn geregistreerd door de bedrijven die ze in eigendom hebben en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

Toegang tot de site

Fromagerie GERMAIN streeft ernaar de site toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Er wordt gespecificeerd dat voor onderhoud, actualisering en andere redenen, in het bijzonder technische redenen, de toegang tot de website https://www.fromagerie-germain.com kan worden onderbroken.

Fromagerie GERMAIN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat het internet een systeem is dat voor iedereen toegankelijk is. Wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt, doet u dit op eigen risico. Deze gegevens kunnen in handen vallen van mensen voor wie ze niet bedoeld zijn.

 

Handvest voor het gebruik van de website van Fromagerie GERMAIN

 

Beheer

Wij beheren het indienen van foto’s/teksten/opmerkingen op de website van Fromagerie GERMAIN.

De ontvangen informatie wordt bewaard en vervolgens na validatie door de beheerder verspreid.

Fromagerie GERMAIN behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die tot schadelijke commentaren of beelden zouden leiden.

Fromagerie GERMAIN behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren, zonder zich te hoeven verantwoorden tegenover gebruikers van wie de informatie is verwijderd. Bezwaren worden niet in behandeling genomen.

 

Eerbiediging van het auteursrecht

Fromagerie GERMAIN is onderworpen aan de wet op de intellectuele eigendom. Reproductie van alle of een deel van de inhoud van een andere website, forum of beschermde digitale inhoud wordt beschouwd als plagiaat en is verboden. Een werk (boek, lied, persbericht) mag niet op het internet worden gereproduceerd zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden (uitgever, producent etc.).

Analyses, samenvattingen en korte citaten zijn echter wel mogelijk, mits de naam van de auteur, de bron en de link naar de volledige tekst duidelijk worden vermeld. Volgens artikel L.111-1 van de Intellectuele Eigendomswet, geniet de auteur van een intellectueel werk de meest uitgebreide morele en patrimoniale rechten over het werk. De auteurs van berichten moeten er ook op letten dat ze geen berichten van het forum op andere media reproduceren zonder de toestemming van hun auteurs en moeten het originele forum aanhalen en een link naar het betreffende bericht toevoegen.

 

Berichten verwijderen

De moderator van de website van Fromagerie GERMAIN behoudt zich het recht voor om alle berichten te verwijderen die off-topic, beledigend, gewelddadig, lasterlijk, racistisch, revisionistisch, pornografisch, commercieel, off-topic, enz. zijn. U kunt de moderator ook vragen om uw eigen berichten te verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is de exacte titel van het betreffende bericht en uw e-mail adres aan te geven.

 

Online omgangsvormen

Dank voor uw tolerantie, hoffelijkheid en respect voor elkaar, zodat Fromagerie GERMAIN een aangename plaats voor uitwisseling blijft. Controverses of visuals die ontaarden in beledigende of lasterlijke taal resulteren in het verwijderen van berichten. De fundamentele regels van fatsoen en respect voor anderen moeten zonder voorbehoud worden toegepast op de forums. Bovendien is het verboden om berichten met verschillende pseudoniemen te plaatsen zodat internetgebruikers misleid worden door het gebruik van verschillende pseudoniemen. Deze berichten zullen systematisch worden verwijderd en de auteurs ervan kunnen een verbod krijgen om nieuwe berichten te publiceren, en dit definitief en zonder beroep.

 

Persoonlijke berichten

De website van Fromagerie GERMAIN is een gemeenschappelijke ruimte. Elk bericht/foto kan dus door alle internetgebruikers worden gelezen. Vermijd privéberichten die niet interessant zijn voor andere internetgebruikers. De beheerder behoudt zich het recht voor om berichten die niet aan deze regel voldoen te verwijderen..

 

Respect voor privacy

Vermelding van persoonlijke informatie zoals telefoonnummer of e-mailadres is ten strengste verboden. Kopieën van privéberichten of elektronische correspondentie zijn verboden (schending van de geheimhouding van de correspondentie). Het verzamelen van persoonlijke informatie op openbare plaatsen op het internet (discussieforum, website, gids, enz.) zonder medeweten van de internetgebruikers is verboden door de wet “Informatica en Vrijheden” van 06/01/1978. Bovendien vormt, overeenkomstig artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, elk citaat van of informatie over derden die naar een natuurlijk persoon herleidbaar zijn, zonder hun uitdrukkelijke toestemming een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van anderen, hetgeen zal leiden tot het verwijderen van het bericht.

 

Richtlijnen voor invoer van informatie

Gelieve navolgende regels in acht te nemen bij het opstellen van uw berichten: gebruik geen hoofdletters, vermijd ‘SMS’-taal en overlaad de site niet door hetzelfde bericht of foto een aantal keren te posten, op straffe van verwijdering van het bericht.

 

Aansprakelijkheid

In alle gevallen worden de opmerkingen in de berichten die u achterlaat, gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteurs ervan, die ervoor moeten zorgen dat ze de persoonsrechten en in het algemeen de geldende wetgeving in Frankrijk respecteren.

Wij herinneren eraan dat de wet strafbare feiten veroordeelt zoals: verheerlijking van oorlogsmisdaden, pedofilie, aanzetten tot moord of zelfmoord, aanzetten tot discriminatie of rassenhaat.

De internetgebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de op de site gepubliceerde teksten en de waarheidsgetrouwheid ervan. Wij adviseren u om de informatie te controleren met betrouwbare bronnen.

 

Verwijzing naar berichten

Het kan voorkomen dat geposte berichten op zoekmachines worden geplaatst buiten de site https://www.fromagerie-germain.com.

 

Commerciële berichten

Commerciële berichten worden systematisch van de website van Fromagerie GERMAIN verwijderd. Het is ten strengste verboden om reclame te maken voor een commerciële instelling.

 

Verzamelde informatie en adresbescherming

Fromagerie GERMAIN verbindt zich ertoe de verzamelde informatie niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Fromagerie GERMAIN zal echter de e-mailadressen en IP-adressen van de gebruikers bewaren ten behoeve van de privé-archivering van deze forums. Deze informatie kan op verzoek aan de gerechtelijke autoriteiten worden verstrekt.